Aller directement au contenu

Les meilleurs musées recommandés par les habitants de la région

History Museum
“Maihaugen in Lillehammer is Norway’s largest open-air museum outside of Oslo. The museum offers more than 200 buildings from different eras, superb cultural experiences, a variety of activities for children and adults, numerous exhibitions and several places to eat.”
 • 26 personnes du coin recommandent
Museum
“Viking Church ruins housed in a glass building. Surrounded by an outside museum of historic Norwegian houses. It is free to walk around the outdoor museum right by Norway's largest lake Mjøsa”
 • 9 personnes du coin recommandent
Museum
“The Norwegian Railway Museum spots Norway's shortest railway line with a pellets-fired steam train and other child-friendly activities.”
 • 6 personnes du coin recommandent
Museum
“Prøysenhuset is a national cultural center/ museum that preserves and displays the story and art of Alf Prøysen (1914-1970), considered to be one of Norway’s most important children authors.”
 • 8 personnes du coin recommandent
Museum
“Nobelprisvinneren Sigrid Undsets hjem / the Nobel price winner Sigrid Undset's home (author)”
 • 2 personnes du coin recommandent
Museum
“Beautiful area in the forest with a Museum of old houses/buildings from 1600-1800 approximately. Also has a nice cafeteria.”
 • 3 personnes du coin recommandent
Museum
“The ruins of the Cathedral of Hamar are inside a glass dome at Domkirkeodden (Promontory of the Cathedral), also a very nice spot by the lake with wooden houses that are hundreds of years old. It's a good place for a peaceful walk. ”
 • 3 personnes du coin recommandent
Museum
“Om Kirsten Flagstad Museum Kirsten Flagstadmuseet er et dokumentasjons- og kompetansesenter for Kirsten Flagstad. Flagstadmuseets samlinger er bygd opp gjennom de siste 60 år, museet ble åpnet for publikum i 1985. Som virksomhetsområde har museet hele verden, lokalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Museets lydsamling består av ca.900 opptak, mer enn 1000 fotografier og 300 enkeltgjenstander. Det skriftfestede materialet omfatter dagbøker, utklippsbøker, brever, kontrakter, programmer m.m. i tillegg til boksamling og artikler. Det arbeides kontinuerlig med digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene. Foreløpig er kun en mindre del av samlinga søkbar gjennom DigitaltMuseum, me”
 • 1 personne du coin recommande
Museum
 • 2 personnes du coin recommandent
Museum
“Et spennende, fantasifullt og vakkert miljø i et gammelt bygg fylt med aktiviteter og eksperimenter i naturvitenskap, teknikk og matematikk. Alle lekende, nysgjerrige og lærevillige barn mellom 0 og hundre år er velkomne.”
 • 2 personnes du coin recommandent
Museum
“Gjøvik gård tells you how and why the city of Gjøvik came into being. It's the home and location of the original Gjøvik glassworks which was set up by Mr Kauffeldt.”
 • 1 personne du coin recommande
Museum
 • 1 personne du coin recommande