Aller directement au contenu

Bjarnes guidebog

Bjarne

Bjarnes guidebog

Sightseeing
Mit sommerhus er heldigvis omgivet af den smukkeste natur og der er mange attraktioner at kigge på. Her vil jeg nævne nogle af de vigtigste.
Svæveflyvecenter Arnborg blev taget i brug i sommeren 1964, og har siden da været hjemsted for Dansk Svæveflyver Union. Det er ikke tilfældigt at centeret ligger her på midten af den jyske højderyg, hvor betingelserne for strækflyvning er optimale i Danmark. Centeret er i dag danske svæveflyvere’s nationalcenter, hvor konkurrencer og mesterskaber afholdes, ligesom det er hjemsted for afholdelse af kurser & møder, - og ikke mindst et sted hvor svæveflyvere kommer for at holde ferie. Udviklingen stopper ikke, og ved fælles ansvar og indsats går bestræbelserne ud på at gøre centeret til et sted, hvor piloterne kan dyrke deres sport med glæde, og hvor familien føler sig velkommen og godt tilpas. Centeret har sin egen miljøgodkendelse, og fik for år tilbage udarbejdet lokalplan for området, således at de fremtidige udbygningsplaner skulle kunne realiseres i takt med behovet. I det daglige medvirker to klubber til aktiviteten på centeret, derudover er der ofte gæster fra andre både danske og udenlandske klubber. Se mere her: http://www.sg70.dk/
Svæveflyvecenter Arnborg
Svæveflyvecenter Arnborg blev taget i brug i sommeren 1964, og har siden da været hjemsted for Dansk Svæveflyver Union. Det er ikke tilfældigt at centeret ligger her på midten af den jyske højderyg, hvor betingelserne for strækflyvning er optimale i Danmark. Centeret er i dag danske svæveflyvere’s nationalcenter, hvor konkurrencer og mesterskaber afholdes, ligesom det er hjemsted for afholdelse af kurser & møder, - og ikke mindst et sted hvor svæveflyvere kommer for at holde ferie. Udviklingen stopper ikke, og ved fælles ansvar og indsats går bestræbelserne ud på at gøre centeret til et sted, hvor piloterne kan dyrke deres sport med glæde, og hvor familien føler sig velkommen og godt tilpas. Centeret har sin egen miljøgodkendelse, og fik for år tilbage udarbejdet lokalplan for området, således at de fremtidige udbygningsplaner skulle kunne realiseres i takt med behovet. I det daglige medvirker to klubber til aktiviteten på centeret, derudover er der ofte gæster fra andre både danske og udenlandske klubber. Se mere her: http://www.sg70.dk/
Arnborg Kirke, er en kirke ved Rind Å 15 km syd for Herning. Den er opført omkring 1200 og består af romansk kor og skib i granit samt våbenhus fra 1500-tallet. Den tårnløse kirke ligger højt, som på en bastion, oven for Rind Å. Kirkegården er delt på midten af en dyb kløft, dannet ved et voldsomt skred midt i 1800-tallet. Det fortælles, at en stor del af kirkegården drev af sted med kister i den stærke strøm i Rind Å. Døbefonten er en romansk granitfont. Kirkeklokken er fra 1710. Orgelet er fra 1958. Kirken og kirkegården er meget smukt beliggende med udsigt over ådalen tæt ved sammenløbet med Skjern Å. Byggeår 1150-1200. Kirken er åben for besøgende i dagtimerne.
Arnborg Church
23 Gl Skarrildvej
Arnborg Kirke, er en kirke ved Rind Å 15 km syd for Herning. Den er opført omkring 1200 og består af romansk kor og skib i granit samt våbenhus fra 1500-tallet. Den tårnløse kirke ligger højt, som på en bastion, oven for Rind Å. Kirkegården er delt på midten af en dyb kløft, dannet ved et voldsomt skred midt i 1800-tallet. Det fortælles, at en stor del af kirkegården drev af sted med kister i den stærke strøm i Rind Å. Døbefonten er en romansk granitfont. Kirkeklokken er fra 1710. Orgelet er fra 1958. Kirken og kirkegården er meget smukt beliggende med udsigt over ådalen tæt ved sammenløbet med Skjern Å. Byggeår 1150-1200. Kirken er åben for besøgende i dagtimerne.
Arnborg ligger som et smørhul omgivet af en smuk natur med skove og ådale og med Rind å lige midt gennem landsbyen. Enhver naturelskers drøm. Gode til at stå sammen Arnborg er en børnevenlig familieby, hvor vi er gode til at stå sammen om de ting, der betyder noget for os i vores dagligdag. Vi ved, at tingene ikke kommer af sig selv, så derfor er det vi har, noget vi har kæmpet for: Brugsforeningen, børnehave, skolen, sportshallen, spejderhus, forsamlingshus, ældreboliger, plejehjem og hjemstavnshus m.m. Plads til alle Der er cirka 20 aktive foreninger i Arnborg, så der er plads til alle i landsbyen og der er brug for alle, der vil give en hånd til fælles bedste. Endelig er vi kendt for vores svæveflyvecenter langt udenfor kommunens grænser. Der er drift over Arnborg i mere end én forstand.
Arnborg
Arnborg ligger som et smørhul omgivet af en smuk natur med skove og ådale og med Rind å lige midt gennem landsbyen. Enhver naturelskers drøm. Gode til at stå sammen Arnborg er en børnevenlig familieby, hvor vi er gode til at stå sammen om de ting, der betyder noget for os i vores dagligdag. Vi ved, at tingene ikke kommer af sig selv, så derfor er det vi har, noget vi har kæmpet for: Brugsforeningen, børnehave, skolen, sportshallen, spejderhus, forsamlingshus, ældreboliger, plejehjem og hjemstavnshus m.m. Plads til alle Der er cirka 20 aktive foreninger i Arnborg, så der er plads til alle i landsbyen og der er brug for alle, der vil give en hånd til fælles bedste. Endelig er vi kendt for vores svæveflyvecenter langt udenfor kommunens grænser. Der er drift over Arnborg i mere end én forstand.
HJEMSTAVNSHUS ARNBORG: Hjemstavnshuset er meget smukt beliggende ved den gamle Arnborg Kirke på skrænten ned til Rind Å. Bygningen er opført i 1890 og fungerede i en kort periode som købmandsforretning, idet placeringen dengang var central for egnens beboere. Senere overgik huset til almindelig beboelse, og var i de senere år nærmest blevet en ruin. Nogle behjertede borgere købte imidlertid huset i 1991, umiddelbart før nogle planer om nedrivning blev iværksat. Det var deres hensigt at restaurere huset og gøre det anvendeligt til forskellige aktiviteter for egnens beboere. Det var dengang ikke muligt at komme videre med projektet blandt andet pga. manglende økonomisk støtte. Efter en stille periode blev der i 1997 dannet en forening, som erhvervede ejendommen. Siden er restaureringen skredet frem langsomt men sikkert, således at huset i dag står færdigt i sit oprindelige udseende, men med en ruminddeling der er tilnærmet husets formål. Huset rummer et center for formidling af informationer om egnens seværdigheder og karakteristiske natur med de store hedeplantager og engarealer med de gamle kanalsystemer og fiskerige vandløb. Det var i dette område Enrico Dalgas startede det store arbejde med alhedens opdyrkning og beplantning. Et projekt der har haft afgørende betydning for egnens udvikling og for landet som helhed. I forbindelse med naturcentret er der endvidere indrettet et lokale til brug for skiftende udstillinger, med relationer til egnens erhvervs- og kulturliv gennem tiderne. Den gamle købmandsbutik er delvis retableret, og husets køkken er blevet gjort brugbart og kan nu anvendes i forbindelse med særlige arrangementer. Et lille rum er udstyret med inventar fra Arnborg gamle skole. På loftet er der indrettet et lille studerekammer, hvor interesserede kan sætte sig nærmere ind i dele af det gamle Arnborg sogns lokalhistorie. Det kan foregå i samarbejde med personalet fra lokalarkivet. Resten af loftsrummet er et opholdsrum for besøgende og kan tillige anvendes til møder, hobbyaktiviteter, orientering af grupper og meget andet. Der er plads til ca. 25 personer. Der forefindes et lille tekøkken, der kan anvendes i forbindelse med diverse arrangementer.
Hjemstavnshus Arnborg
8 Chr Dalgas Vej
HJEMSTAVNSHUS ARNBORG: Hjemstavnshuset er meget smukt beliggende ved den gamle Arnborg Kirke på skrænten ned til Rind Å. Bygningen er opført i 1890 og fungerede i en kort periode som købmandsforretning, idet placeringen dengang var central for egnens beboere. Senere overgik huset til almindelig beboelse, og var i de senere år nærmest blevet en ruin. Nogle behjertede borgere købte imidlertid huset i 1991, umiddelbart før nogle planer om nedrivning blev iværksat. Det var deres hensigt at restaurere huset og gøre det anvendeligt til forskellige aktiviteter for egnens beboere. Det var dengang ikke muligt at komme videre med projektet blandt andet pga. manglende økonomisk støtte. Efter en stille periode blev der i 1997 dannet en forening, som erhvervede ejendommen. Siden er restaureringen skredet frem langsomt men sikkert, således at huset i dag står færdigt i sit oprindelige udseende, men med en ruminddeling der er tilnærmet husets formål. Huset rummer et center for formidling af informationer om egnens seværdigheder og karakteristiske natur med de store hedeplantager og engarealer med de gamle kanalsystemer og fiskerige vandløb. Det var i dette område Enrico Dalgas startede det store arbejde med alhedens opdyrkning og beplantning. Et projekt der har haft afgørende betydning for egnens udvikling og for landet som helhed. I forbindelse med naturcentret er der endvidere indrettet et lokale til brug for skiftende udstillinger, med relationer til egnens erhvervs- og kulturliv gennem tiderne. Den gamle købmandsbutik er delvis retableret, og husets køkken er blevet gjort brugbart og kan nu anvendes i forbindelse med særlige arrangementer. Et lille rum er udstyret med inventar fra Arnborg gamle skole. På loftet er der indrettet et lille studerekammer, hvor interesserede kan sætte sig nærmere ind i dele af det gamle Arnborg sogns lokalhistorie. Det kan foregå i samarbejde med personalet fra lokalarkivet. Resten af loftsrummet er et opholdsrum for besøgende og kan tillige anvendes til møder, hobbyaktiviteter, orientering af grupper og meget andet. Der er plads til ca. 25 personer. Der forefindes et lille tekøkken, der kan anvendes i forbindelse med diverse arrangementer.
Naturoplevelser i særklasse I Skjern Å området venter de mest fantastiske naturoplevelser og spændende aktiviteter for hele familien. Der er masser af muligheder for spændende ture til fods, på cykel og til hest, ligesom der er enestående mulighed for kano- eller kajaksejlads på en stor del af å-systemet og videre ud i Ringkøbing Fjord. Skjern Å er Danmarks vandrigeste å og naturen i ådalen er helt unik med storslåede landskaber. I sammenhæng med hederne og moserne er ådalen levested for en række planter og dyr af international betydning, hvor flere af arterne er sjældne og truede. Skjern Enge er de grønne græs-arealer langs åen, der afgræsses i sommerhalvåret og fungerer som naturens eget rensningsanlæg. Her findes et enestående fugleliv og engene er blevet et yndet raste- og overvintrings-sted for vandfugle. For lystfiskere er der enestående muligheder ved Skjern Å, Danmarks bedste laksevand. Den berømte ”Skjern Å-laks” har været i åen siden sidste istid for 10.000 år siden og er kendt for sin størrelse, den kan veje over 20 kg ! I det hele taget byder området på helt unikke muligheder for lystfiskeri efter flere arter, ved sø, å, fjord og hav. Byerne Skjern og Tarm ligger centralt i området og har begge har et levende handelsliv, gode hoteller og hyggelige restauranter. De øvrige byer, der ligger som en perlerække langs Skjern Å, er bestemt også et besøg værd. Her er der gode indkøbs- og overnatningsmuligheder, spændende seværdigheder og lokale særpræg.
Skjern River
Naturoplevelser i særklasse I Skjern Å området venter de mest fantastiske naturoplevelser og spændende aktiviteter for hele familien. Der er masser af muligheder for spændende ture til fods, på cykel og til hest, ligesom der er enestående mulighed for kano- eller kajaksejlads på en stor del af å-systemet og videre ud i Ringkøbing Fjord. Skjern Å er Danmarks vandrigeste å og naturen i ådalen er helt unik med storslåede landskaber. I sammenhæng med hederne og moserne er ådalen levested for en række planter og dyr af international betydning, hvor flere af arterne er sjældne og truede. Skjern Enge er de grønne græs-arealer langs åen, der afgræsses i sommerhalvåret og fungerer som naturens eget rensningsanlæg. Her findes et enestående fugleliv og engene er blevet et yndet raste- og overvintrings-sted for vandfugle. For lystfiskere er der enestående muligheder ved Skjern Å, Danmarks bedste laksevand. Den berømte ”Skjern Å-laks” har været i åen siden sidste istid for 10.000 år siden og er kendt for sin størrelse, den kan veje over 20 kg ! I det hele taget byder området på helt unikke muligheder for lystfiskeri efter flere arter, ved sø, å, fjord og hav. Byerne Skjern og Tarm ligger centralt i området og har begge har et levende handelsliv, gode hoteller og hyggelige restauranter. De øvrige byer, der ligger som en perlerække langs Skjern Å, er bestemt også et besøg værd. Her er der gode indkøbs- og overnatningsmuligheder, spændende seværdigheder og lokale særpræg.
http://www.brunkulsmuseum.dk/ Museet åbner 1. april og lukker 20. oktober. I sæsonen åben alle ugens dage fra kl. 10 til 17. Fra 21. oktober til 31. marts kun åbent efter forudgående aftale. Uden for ordinær åbningstid skal besøgende betale for minimum 30 personer. Husene har handicapvenlige indgange, og vi har handicaptoilet. I vores butik sælger vi drikkevarer, kager, is og slik. Vi tilbyder blandt andet souvenir med brunkul samt andre souvenirs, bøger, dvd’er, legetøj fra 1950’erne og postkort fra Søby Brunkulslejer. Vi tilbyder en rundvisning med en af museets engagerede guider, som selv har oplevet brunkulstiden eller har levet sig ind i den specielle tid. De fortæller på og om museet suppleret med en køretur i det unikke landskab. Rundvisningen varer cirka to timer. Pris: 500 kr. Du bestiller en rundvisning ved at kontakte os på tlf. 97 14 75 29. Hvis gæster skal have stillet sulten under opholdet på museet, kan de spise medbragt mad enten ved borde og bænke i naturen eller ved lån af ”Spiseskuret” eller ”Søby Forsamlingshus”, som kan huse 130 personer. Gæster må gerne medbringe drikkevarer, men vi sælger også i vores butik.
Søby Brunkulsmuseum
29 Brunkulsvej
http://www.brunkulsmuseum.dk/ Museet åbner 1. april og lukker 20. oktober. I sæsonen åben alle ugens dage fra kl. 10 til 17. Fra 21. oktober til 31. marts kun åbent efter forudgående aftale. Uden for ordinær åbningstid skal besøgende betale for minimum 30 personer. Husene har handicapvenlige indgange, og vi har handicaptoilet. I vores butik sælger vi drikkevarer, kager, is og slik. Vi tilbyder blandt andet souvenir med brunkul samt andre souvenirs, bøger, dvd’er, legetøj fra 1950’erne og postkort fra Søby Brunkulslejer. Vi tilbyder en rundvisning med en af museets engagerede guider, som selv har oplevet brunkulstiden eller har levet sig ind i den specielle tid. De fortæller på og om museet suppleret med en køretur i det unikke landskab. Rundvisningen varer cirka to timer. Pris: 500 kr. Du bestiller en rundvisning ved at kontakte os på tlf. 97 14 75 29. Hvis gæster skal have stillet sulten under opholdet på museet, kan de spise medbragt mad enten ved borde og bænke i naturen eller ved lån af ”Spiseskuret” eller ”Søby Forsamlingshus”, som kan huse 130 personer. Gæster må gerne medbringe drikkevarer, men vi sælger også i vores butik.
Nabolag
Her er et link til Ikast-Brande's oplevelsesguide 2019: http://online_oplevelsesguide2019
Ikast-Brande Municipality
Her er et link til Ikast-Brande's oplevelsesguide 2019: http://online_oplevelsesguide2019
https://www.visitherning.dk/herning?fbclid=IwAR197qNmmqEgs9-tVvNOmBkJuQxHCx7gtUHzQVZimbZeYnd8UghjcbCMgVQ
Herning
https://www.visitherning.dk/herning?fbclid=IwAR197qNmmqEgs9-tVvNOmBkJuQxHCx7gtUHzQVZimbZeYnd8UghjcbCMgVQ