Ceļvedis (autors: Liga)

Liga

Ceļvedis (autors: Liga)

Apskates vietas
Ļoti skaista vieta Smārdes apkārtnē ar ezeru un labu restorānu A very beautiful place around Smarda with a lake and a good restaurant
Valguma Pasaule / Baskāju taka
Ļoti skaista vieta Smārdes apkārtnē ar ezeru un labu restorānu A very beautiful place around Smarda with a lake and a good restaurant
Laba izbūvēta pastaigu taka cauri purvam.Katrā gadalaikā kaut kas skaits un savādāks A good constructed walking path through the swamp. Every season something counts and different
Ķemeru Purva laipa
Laba izbūvēta pastaigu taka cauri purvam.Katrā gadalaikā kaut kas skaits un savādāks A good constructed walking path through the swamp. Every season something counts and different
Jūra,tikai 15 km,pavasarī var izstaigāt ziedošo rododendru parku
Klapkalnciems
Jūra,tikai 15 km,pavasarī var izstaigāt ziedošo rododendru parku